Moskwa


Strona główna -> Rosja -> Moskwa
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Moskwa to stolica Rosji od 1918 roku , położona jest nad rzeką Moskwą. Liczy według oficjalnych danych 10 milionów mieszkańców, nieoficjalne dane mówią o 16 milionach. Stanowi największe centrum naukowe, kulturalne i ekonomiczne Rosji. Znajduje się tu siedziba Prezydenta – Kreml i rosyjskiej Dumy czyli Parlamentu. Na Moskwę przypada 1/4 dochodu PKB wytwarzanego w całym kraju. Moskwa ma dogodne położenie komunikacyjne. Świetne zaplecze ekonomiczne. Najbardziej prestiżowe uczelnie. I przede wszystkim liczne zabytki Moskwy i miejsca turystyczne czynią z niej miasto atrakcyjne i odwiedzane pod wieloma względami.


Arbat - najbardziej znana spacerowo-handlowa ulica w Moskwie

Położenie

Moskwa leży w zachodniej części Rosji, 640 km na południowy-wschód od Sankt Petersburga i 970 km na wschód od granicy z Polską. Zajmuje obszar o powierzchni ponad 100 km2. Położona jest w środkowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, na północno-zachodnim skraju zindustrializowanego i gęsto zaludnionego terenu, który wyznacza płytka i szeroka dolina rzeki Moskwy, dopływu Oki. Jedyne wzniesienie w tym regionie tzw. Wzgórze Wróblowe, znajduje się na południowy zachód od miasta.

Klimat

W mieście panuje klimat kontynentalny z umiarkowanym wpływem zachodnich wiatrów znad Oceanu Atlantyckiego, długą mroźną zimą (średnia temperatura w styczniu -10,2oC) i ciepłym latem (średnia temperatura w lipcu 18oC). Na obrzeżach Moskwy i w parkach występuje roślinność strefy lasów mieszanych, tj. sosna, świerk, brzoza. Środowisko naturalne jest silnie przekształcone: w najstarszej części miasta miąższość kulturowej warstwy gruntów sięga 4-6 m. Większość małych rzek zasypano lub zamknięto w podziemnych kanałach, z kolei rzekę Moskwę połączono Kanałem im. Moskwy (o długości 128 km) z Wołgą tworząc szlak żaglowy.

Urbanistyka

Współczesna Moskwa zachowała koncentryczny układ urbanistyczny odzwierciedlający kolejne etapy jej rozbudowy. Ulice Bulwarowe Koło i Sadowe Koło przebiegają w miejscu dawnych fortyfikacji. Następny etap rozwoju zabudowy miasta wyznacza moskiewska szosa obwodowa o długości 109 km, z lat 1952-1962. Od tego czasu w granice administracyjne Moskwy włączono jeszcze parę położonych dalej terenów zieleni. Dziś tereny zielone stanowią prawie 20 proc. powierzchni miasta, a spośród wielu parków do największych zaliczają się: Izmajłowski i Sokolnicki.

Gospodarka

Moskwa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym Rosji. Największe znaczenie ma przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu i elektrotechniczny. Istotny jest również przemysł tekstylny, drzewny, chemiczny, materiałów budowlanych, poligraficzny i wydawniczy. Miasto jest siedzibą państwowych oraz zagranicznych instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. Działa tu Międzynarodowa Giełda Walutowa, giełda towarowa oraz Izba Handlu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. W Moskwie mieszka największa w kraju grupa osób najzamożniejszych.

Nauka

To wielkie centrum naukowo-kulturalne o światowym znaczeniu. Tutaj mają siedzibę: Rosyjska Akademia Nauk, rosyjskie akademie specjalistyczne (medycyny, rolnictwa, akademia sztuki oraz ponad 1 tys. instytutów naukowo-badawczych, biur konstrukcyjnych i laboratoriów). Wśród ponad 80 szkół wyższych jest 13 uniwersytetów oraz 13 uczelni akademickich.

Historia

Za datę powstania Moskwy przyjmuje się rok 1147 i legendarnego jej założyciela Kniazia Jurijaa Dołgorukiego. Już w 1156 roku powstały pierwsze drewniane, a następnie zamienione później na kamienne fortyfikacje. Znaczny rozwój Moskwy nastąpił a drugiej połowie XIV wieku, za rządów Iwana I Kality oraz dzięki dogodnemu położeniu miasta wśród błot i lasów. W tym czasie poszerzono granice Moskwy, zagarniając okoliczne księstwa, w tym Księstwo Włodzimierskie. Po pożarze pod koniec XIV w. odbudowano miasto, wznosząc silniejsze fortyfikacje wokół Kremla. Wkrótce Moskwa odzyskała dawną świetność. Już wtedy była siłą polityczną, do której odwoływali się panujący w czasie walk z tendencjami odśrodkowymi i oligarchią bojarską. Od końca XV w. do 1712 r. Moskwa była stolicą państwa rosyjskiego i jednym z największych miast w Europie. W tych wiekach była dużym ośrodkiem rzemieślniczym i kupieckim, a także latopisarstwa i malarstwa ikon. Miasto od 1712 r. zachowało znaczenie drugiej - po Sankt Petersburgu – stolicy Imperium Rosyjskiego. W połowie XVIII w. utrzymało charakter ośrodka nauki i sztuki. W 1812 r. Moskwę zajęły wojska Napoleona I, niszcząc po drodze wszystko co cenne (pożar zniszczył 70 proc. powierzchni miasta). Po zamieszkach została odbudowana na częściowo zmienionym planie. W II połowie XIX w. Moskwa stała się największym po Petersburgu ośrodkiem przemysłowym i węzłem kolejowym. Wówczas nastąpił też rozwój ruchu rewolucyjnego, który doprowadził do przewrotu październikowego 17.X.1917 r. i opanowania stolicy przez bolszewików. W latach 1918-1919 miasto stało się centrum kierowniczym światowego ruchu komunistycznego. Przed i po II wojnie światowej nastąpiła znaczna rozbudowa Moskwy, która przekształciła ją w wielki ośrodek przemysłowy i naukowo-techniczny ZSRR. Po rozpadzie Związku Radzieckiego stała się stolicą Rosji.

Zabytki

Najważniejszym symbolem Moskwy jest oczywiście Kreml. Jego początki sięgają XV wieku. Jest to nie tylko cenny zabytek , lecz także obecnie siedziba Prezydenta Rosji. Na jego terenie otoczonym wysokim murem znajdują się zbrojownię, sobory, liczne muzea czy słynna Car - Puszka i – Dzwon. Mauzoleum Lenina centralny punkt Placu Czerwonego to unikatowy zabytek. Pierwszy projekt mauzoleum był wykonany przez architekta Szczusiowa w nocy 22 stycznia roku 1924. Początkowo było drewniane, później powstało granitowe. Na mauzoleum znajdują się trybuny, na których w czasie parad i świąt państwowych stali członkowie najwyższych władz ZSRR i ważniejsi goście. Zwiedzać go można tylko 2-3 razy w tygodniu po 2-3 godziny. Nie wolno robić żadnych zdjęć. W dalszej części zwiedzania można także przespacerować się wzdłuż ścian Kremla gdzie pochowani są inni dostojnicy w tym Stalin.

Arbat

Na Placu znajduje się też wręcz bajkowy Chram W. Błażennovo. Chram powstał w połowie XVI w. dla uczczenia zdobycia przez wojska Iwana IV Kazania. Nazwa ARBAT prawdopodobnie pochodzi od mongolskiego słowa oznaczającego przedmieście. Pierwszy raz użyto jej w XV wieku w odniesieniu do całego terenu na zachód od Kremla zamieszkanego wówczas przez carskich rzemieślników i koniuszy. Przez wieki na Arbacie zamieszkiwała arystokracja, a potem także ludzie wolnych zawodów, intelektualisci. Dzisiaj sercem Arbatu jest ciąg pieszy , miejsce wokół którego znajdują się domy „cyganerii artystycznej” i wiele staroświeckich sklepików, butików i, galerii, kawiarni i restauracji. Przy Arbacie znajduje się też pomnik Bułata Okudżawy, największego jej piewcy i rosyjskiego barda.

Turystyka

Moskwa nie należy do tanich miast. Drogie są noclegi i pobyt w niej. Lepiej też omijać zimy. Silne wiatry i niskie odczuwalne temperatury mogą odstraszyć najwytrwalszych. Najlepiej wybierzcie tam późną wiosną w maju lub późnym latem we wrześniu. Nie zapomnijcie też że w Moskwie można przebywać bez rejestracji trzy dni, warto mieć przy sobie bilet by uniknąć kłopotów.

Informacje ogólne
Liczba ludności : 10,5 mln
Aglomeracja : 14,5 mln
Metro : 12 linii
Powierzchnia : 1 081 km²

 Moskwa - zabytki:


Moskwa - Kreml moskiewski Moskwa - Kreml moskiewski
Kreml moskiewski (Московский Кремль) to jeden z najważniejszych kompleksów architektury ...
Moskwa - Plac Czerwony Moskwa - Plac Czerwony
Plac Czerwony (Красная площадь) w Moskwie wraz z usytuowaną na nim Cerkwią Wasyla Błogosławionego i Mauzoleum ...
Moskwa - Mauzoleum Lenina Moskwa - Mauzoleum Lenina
Na Placu Czerwonym znajduje się Mauzoleum Lenina (Мавзолей Ленина) - przywódcy rewolucji październikowej i ...
Moskwa - Sobór Wasyla Błogosławionego Moskwa - Sobór Wasyla Błogosławionego
Sobór Wasyla Błogosławionego (Собо́р Васи́лия ...
Moskwa - GUM Głavnyj Uniwiersalnyj Magazin Moskwa - GUM Głavnyj Uniwiersalnyj Magazin
Przy Placu Czerwonym znajduje się także GUM – Głavnyj Uniwiersalnyj Magazin (Główny Dom Towarowy) zbudowany pod koniec XIX w. Jest to trzypiętrowy gmach o konstrukcji żelazno-szklanej z ...
Moskwa - Arbat Moskwa - Arbat
Arbat lub Stary Arbat (Арбат) to najsłynniejsze miejsce Moskwy, rodzaj galerii sztuki, gdzie czuje się klimat dawnych czasów, to miejsce nazywane moskiewskim ...
Moskwa - Klasztor Nowodziewiczy Moskwa - Klasztor Nowodziewiczy
W Moskwie, jednym z najpiękniejszych monasterów jest żeński prawosławny Klasztor Nowodziewiczy (Новодевичье ...
Moskwa - Metro w Moskwie Moskwa - Metro w Moskwie
Metro moskiewskie składa się z 12 linii na których znajdują się 182 stacje. Jest najbardziej obciążonym metrem Europy, a także na świecie. Do metra w ...
Moskwa - Synagoga Chóralna w Moskwie Moskwa - Synagoga Chóralna w Moskwie
Synagoga Chóralna – to główna synagoga Rosji, powstawała w latach 1891 – 1906. Autorem projektu byli Semen Eibuschitz i Roman Klein. Budowla wzniesiona ...
Moskwa - Patriarsze Prudy Moskwa - Patriarsze Prudy
Patriarsze Prudy – to skwer w Moskwie, zasłynął dzięki książce Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”. To właśnie na Patriarszych ...
Moskwa - Cerkiew Zmartwychwstania w Kadaszach Moskwa - Cerkiew Zmartwychwstania w Kadaszach
Cerkiew Zmartwychwstania w Kadaszach – budynek stanowi najokazalszy przykład rosyjskiego baroku, świątynia zwieńczona jest pięcioma kopułami. Jest to ...
Moskwa - Park Zwycięstwa w Moskwie Moskwa - Park Zwycięstwa w Moskwie
Park Zwycięstwa – jest to kompleks położony na Pokłonnej Górze, otwarty w 50 rocznicę zakończenia II wojny światowej, czyli 9 maja 1995 roku. Jest ...
Moskwa - Plac Łubiański Moskwa - Plac Łubiański
Plac Łubiański – plac znajduje się w centrum Moskwy, dawniej nazywany był placem Dzierżyńskiego. Głównym budynkiem znajdującym się ...
Moskwa - Pałac Kuskowo Moskwa - Pałac Kuskowo
Pałac Kuskowo – jest to cały zespół pałacowy należący niegdyś do rodziny hrabiowskiej Szeremietiewów. Budynki pochodzą z XVIII wieku, ...
Moskwa - Galeria Trietiakowska Moskwa - Galeria Trietiakowska
Galeria Trietiakowska – jest to muzeum sztuk plastycznych. Powstało w 1856 roku dzięki Pawłowi Trietiakowi, który gromadził najcenniejsze dzieła ...
Moskwa - Cmentarz Wagańkowski Moskwa - Cmentarz Wagańkowski
Cmentarz Wagańkowski – jest to jeden z największych cmentarzy rosyjskich, ma powierzchnię 51 ha. Założony został w 1770 roku w czasie epidemii dżumy. ...
Moskwa - Klasztor Danilowski Moskwa - Klasztor Danilowski
Klasztor Danilowski- założony został w 1591 roku przez Fiodora Ioanowicza jako dziękczynienie Bogu za uratowanie Moskwy przed najazdem chana krymskiego Kazy – Gireja. ...


Powiązane artykuły:

Moskwa zdjęcia Moskwa zdjęcia Moskwa - Moskwa mapa zabytków Moskwa mapa zabytków

Rosja - miasta

Irkuck Jekaterynburg Moskwa Niżny Nowogród Nowosybirsk Omsk Sankt Petersburg Władywostok


Rosja - co warto wiedziećRosja - Kuchnia rosyjska Kuchnia rosyjska
Kuchnia rosyjska łączy w sobie wpływy Europy i Azji. Obecnie w kuchni rosyjskiej ...
Rosja - Kolej transsyberyjska Kolej transsyberyjska
Kolej transsyberyjska to ewenement na skalę światową, a to z tej przyczyny, ...
Rosja - Obwód Kaliningradzki Obwód Kaliningradzki
Powszechnie znany jest termin "enklawa", który określa choćby ...
Rosja - Pamiątki z Rosji Pamiątki z Rosji
Typowymi pamiątkami przywożonymi z Rosji są matrioszki, czyli drewniane malowane zabawki, ...
Rosja - Tradycje w Rosji Tradycje w Rosji
W Rosji Nowy Rok obchodzony jest tak uroczyście jak w Polsce Wigilia. To właśnie ...
Rosja - Ikony prawosławne Ikony prawosławne
Ikona to w tradycji chrześcijaństwa wschodniego (głównie ...
Rosja - Rosja ciekawostki Rosja ciekawostki
Moskiewskie metro przewozi dziennie ok. 9 mln pasażerów. Tyle co dwa ...
Rosja - Matrioszka Matrioszka
Matrioszka to rosyjska zabawka, składająca się z drewnianych lalek, z ...
Rosja - Kawior Kawior
Kawior to ikra jesiotra (kawior czarny lub rosyjski) konserwowana solą, może być ...
Rosja - Symbole Rosji Symbole Rosji
Rosja od niedawna jest samodzielnym krajem, który pozostał po gigancie, jakim ...
Rosja - Siedem Sióstr Stalina Siedem Sióstr Stalina
Siedem Sióstr Stalina to nazwa radzieckich wysokościowców (nazwa ...
Rosja - Jaja Faberge Jaja Faberge
Jaja Faberge były wykonywane w pracowni nadwornego jubilera na wyjątkowe ...
Rosja - Walonki Walonki
Walonki to ciepłe obuwie do połowy łydki lub do kolan, nieprzepuszczające ...
Rosja - Co warto zobaczyć w Rosji Co warto zobaczyć w Rosji
Rosję można podzielić na dwie części: europejską i azjatycką. ...
Rosja - Stereotypy o Rosjanach Stereotypy o Rosjanach
Mówiąc o stereotypie mamy na myśli ogólnie przyjęty pogląd, z ...
Rosja - Rosja mapa Rosja mapa
Rosja - Przestrzeganie praw i swobód w Rosji Przestrzeganie praw i swobód w Rosji
Rosja pomimo przemian politycznych i wyodrębnienia się z terenu dawnego ZSRR nadal ...
Rosja - Boże narodzenie w Rosji Boże narodzenie w Rosji
W Rosji uroczyściej niż Boże Narodzenie świętowany jest Nowy Rok. Wynika to z tego, że w ...
Rosja - Klimat w Rosji Klimat w Rosji
Najważniejszą cechą klimatu Rosji, silnie kształtującą charakter ...
Rosja - Syberia Syberia
Syberia stanowi jeden z najciekawszych regionów ziemi. Nie ma drugiego tak ...
Rosja - Waluta w Rosji Waluta w Rosji
1 rubel = 100 kopiejek. W Rosji obowiązują ruble wyemitowane po 1997 roku. Jednak w ...
Rosja - Napoje w Rosji Napoje w Rosji
Z napojów warto spróbować kwasu chlebowego (ros. квас albo ...
Rosja - Ceny w Rosji Ceny w Rosji
Przykładowe średnie ceny towarów i usług: przejazd marszrutką (busem) w ...
Rosja - Władimir Putin Władimir Putin
Władimir Putin to znany rosyjski działacz i polityk, pełniący wiele ...
Rosja - Bezpieczeństwo w Rosji Bezpieczeństwo w Rosji
Wbrew powszechnej opinii kraje post sowieckie są stosunkowo spokojne i bezpieczne. ...
Rosja - Józef Stalin Józef Stalin
Józef Stalin, czyli Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili), ps. Soso, Koba, to radziecki ...
Rosja - Morze Kaspijskie Morze Kaspijskie
Na ziemi istnieją tysiące zbiorników wodnych, wśród których ...
Rosja - Jezioro Bajkał Jezioro Bajkał
Położony w południowo-wschodniej Syberii, liczący 3,15 milionów ha ...
Rosja - Historia Rosji Historia Rosji
Pierwsze siedliska ludzkie powstały na europejskich obszarach dzisiejszej Rosji w epoce ...

Moskwa - komentarze:


Moskwa komentarz Sergiusz Chwilkowski
2018-04-02 23:31:02
Byłem w Moskwie trzy lata temu - bardzo ładne miasto, sympatyczni mieszkańcy miasta. Polecam! Jeszcze tam wrócę!!!

Moskwa komentarz Jola
2012-09-27 06:04:07
Bylam w Moskwie tego lata tj.2012 i jestem zauroczona tym miastem i jego zabytkami, mam nadzieje, ze kiedys jeszcze tam powroce i juz ze spokojem pozwiedzam to przepiekne miasto.

Moskwa komentarz Tom
2012-07-31 20:08:04
Bylem w Moskwie w sierpniu 2011r. Naprawde urokliwe miasto o pieknych historycznych obiektach! A stanac noca na Placu Czerwonym i miec w tle cerkiew Wasyla Blogoslawinego......BEZCENNE!

Moskwa komentarz zachwycona
2012-07-15 09:26:04
Byłam i w Moskwie,i w Petersburgu.Cudowne miasta.Nie ma co mówić że Moskwa ładniejsza,lub Petersburg.Każde inne i każde piękne.Nasza przewodniczka była cudowna,chciała nam pokazać jak najwięcej i pokazała.Noclegi i wyżywienie mieliśmy w hotelu Beta,bardzo nowoczesny.Jeszcze tam wrócę.

Moskwa komentarz Halina D?BROWSKA
2012-06-02 22:42:21
Moskwa...to po Paryżu jedno z najpiękniejszych miast na świecie.Stacje metra cudowne. Artystyczna atmosfera na Starym Arbacie także.

Moskwa komentarz Jerzy
2012-04-01 17:28:19
Jestem z wykształcenia geografem,moją życiową pasją jest zwiedzanie stolic państw.Widziałem ich wiele.Pierwsza trójka,dla mnie,najpiękniejszych stolic świata,to Teheran,Moskwa,Wilno.

Moskwa komentarz STANKA
2012-03-31 21:06:42
MAM MIŁE WSPOMNIENIA Z POBYTU W MOSKWIE ,W SANKT PETERSBURGU ORAZ MIŃSKU . JEST MNÓSTWO DO ZWIEDZANIA , JEST COS , CO MOŻE CZLOWIEK ZOBACZYC NA WŁASNE OCZY I ZAPAMIĘTAĆ NA CAŁE ŻYCIE. ..................

Moskwa komentarz zoja
2011-10-12 12:42:43
29.09.wróciłam z Moskwy, gdzie byłam 7 dni na indywidualnym zwiedzaniu. A jest co zwiedzać. Moskwa to piękne, niezwykle czyste miasto. Naprawdę warto tam pojechać. Osoby nie znające cyrylicy mają tam problem, ponieważ w metrze nie ma żadnych napisów np. po angielsku.

Moskwa komentarz elzbietab
2011-09-19 12:59:58
Zawsze bylam pod wrazeniem jak pieknym krajem jest Rosja. Pragnelam zobaczyc kreml i zwiedzic komnaty kremlowskie. Niestety nie bylo mi dane ziscic tego marzenia, ale ciesze sie ze choc troche moglam obejrzec za posrednictwem internetu. Dzieki tym ktorzy umozliwiaja takim jak ja zobaczenia pieknej Moskwy z przepieknym Kremlem.

Moskwa komentarz Zdzislaw
2011-09-04 03:32:31
Byłem w Moskwie i jechałem metrem wiele razy jest pięknie zrobione macie się czym pochwalić ale stacja Warszawa jest w nowoczesnym stylu i też piękna.Cała stara Moskwa jest piękna szkoda że tak niewiele starej zabudowy zostało.

Moskwa komentarz Zdzis?aw
2011-09-04 03:07:26
Sobór Wasyla to prawdziwe arcydzieło można godzinami stać i podziwiać to piękno szkoda że za stworzenie tego dzieła car wypalił mu oczy to było barbarzyństwo zresztą władze Rosji i ZSRR w nagrodę wysyłały na sybir. Dobrze to znamy

Moskwa komentarz SOFIJKA
2010-09-08 13:46:46
SANKT PETERSBURG JEST ?ADNIEJSZY OD MOSKWY I LUDZIE S? PRZYCHYLNIEJSI I MILSZY A ZWIEDZANIE TEGO MIASTA TO SAMA PRRZYJEMNO?? POLECAM WSZYSTKIM TURYSTOM.BY?AM IJESTEM OCZAROWANA.

Moskwa komentarz Moskwa fan
2010-08-27 15:02:54
Pytałem się koleżanki co ładniejsze czy Moskwa czy Petersburg i odpowiedziała, że raczej Petersburg. Niestety w Moskwie nie byłem, ale napewno najbardziej bym chciał zobaczyc krym, metro i siostry pałacu kultury (chyba 7 ich tam jest)

Moskwa komentarz Kwa Kwqa
2010-04-28 16:41:46
Super jest tu dużo ciekawych rzeczy i wogóle super!!! xdd

Moskwa komentarz Yadis
2009-12-19 22:51:30
Super informacje i moc ciekawostek, zawsze warto do was zajrzeć :)


Moskwa - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies